Księga przychodów i rozchodów

Świadczymy usługi w zakresie prowadzenia księgi przychodów i rozchodów (KPiR).

Zasady prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. Nr 152, poz. 1475 z późn. zm.).

Księgę przychodów i rozchodów prowadzą podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych którzy są opodatkowani na zasadach ogólnych (według skali podatkowej) albo podatkiem liniowym (19%), którzy nie przekroczyli limitu 1,2 mln euro zobowiązującego ich do prowadzenia ksiąg rachunkowych (tzw. pełna księgowość).

Księga przychodów i rozchodów to forma opodatkowania, którą mogą wybrać:

  • osoby fizyczne prowadzące indywidualną działalność gospodarczą
  • spółki cywilne osób fizycznych
  • spółki jawne i spółki partnerskie