Oferta

USŁUGI KSIĘGOWE

Oferujemy pełny zakres usług związanych z zewnętrznym zarządzaniem funkcjami finansowymi przedsiębiorstwa.

 • Prowadzenie ksiąg handlowych
 • Prowadzenie książki przychodów i rozchodów
 • Prowadzenie ewidencji zryczałtowanego podatku dochodowego
 • Prowadzenie rejestrów i ewidencji na potrzeby rozliczenia podatku od towarów i usług (VAT)
 • Sporządzanie sprawozdań finansowych
 • Sporządzanie wniosków o kredyt do banku
 • Sporządzanie deklaracji i rozliczeń w zakresie podatku dochodowego (CIT, PIT) oraz podatku od towarów i usług (VAT)
 • wyjaśnienia z zakresu zobowiązań podatkowych
 • rejestracja podmiotów gospodarczych wraz z przygotowaniem formalności
 • pomoc w wyborze formy prawnej oraz najkorzystniejszej formy opodatkowania dla konkretnego rodzaju działalności

USŁUGI KADROWO-PŁACOWE

 • Prowadzenie akt osobowych zatrudnionych pracowników
 • Sporządzanie dokumentów dotyczących nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy
 • Sporządzanie list płac
 • Zgłaszanie do ZUS pracowników i pracodawców
 • Sporządzanie deklaracji rozliczeniowych do ZUS, wynikających z obowiązków płatnika
 • Pomoc w zakresie zawierania umów o pracę
 • Rozliczanie urlopów wypoczynkowych i okolicznościowych
 • Sporządzanie rocznych informacji o dochodach (PIT 11, PIT 8B)
 • Sporządzanie i wydawanie pracownikom niezbędnej dokumentacji, dotyczącej przebiegu zatrudnienia